Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noSkin!{IMAGE-LINK+skin-sok}!

Før det kan lages et nytt skinn må
basisfilene for skinnet lastes ned. Dette gjøres å velge ”Impleo 3” fra nedtrekksmenyen.

I nedtrekksmenyen er det mulig å søke. Nedtrekksmenyen vil automatisk søke etter skin som inneholder det som skrives inn i nedtrekksmenyen.

!(right){IMAGE-LINK+skin-download}! Velg ”impleo3” og klikk på ”LAST NED” knappen som vises i det nye skjermbildet for å laste ned skinet. Skinnet lastes nå ned til den mappen som er definert som standard nedlastningsmappe på datamaskinen.

Skinnet lastes ned som en komprimert fil, og må pakkes ut før det kan jobbes med filene skinet inneholder. Zip filen inneholder css-, html- og bildefiler.

I filarkivet som nå er pakket ut er det viktig å legge merke til språkmappene. Navnene på disse mappene har et bestemt navn, og de navnene kan ikke endres eks ”nb_no”. Disse mappene må bevares i et nytt skin. Språk mappene inneholder språkspesifikke html- og bildefiler, og brukes av de forskjellige språkvalgene i løsningen.

p(banner tip). TIPS
Last alltid ned impleo3 skinnet rett før du begynner å lage et nytt skin.
Impleo Web er en ”levende” løsning som oppdateres fortløpende. Skinet impleo3 er alltid oppdatert med de nyeste filene og de siste endringene.
Løsningen ble kanskje oppdatert forrige natt…

Innholdsfortegnelse