Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noStatistikk!{IMAGE-LINK+malprodukterstatistikk}!

Totalt antall bestilte produkter viser det totale antallet som er bestilt av produktet.

Totalt antall ordrelinjer viser hvor mange ordrelinjer produktet er registrert på.

Totalt antall lokalproduksjoner viser hvor mange ganger produksjonsfilen er lastet ned til lokal produksjon. Husk at valget "Gi bruker tilgang til produksjonsfil" må være valgt på produktet for at det skal være mulig å laste ned produksjonsfilen og produsere den lokalt.

Antall godkjente korrekturer (i handlekurven) viser hvor mange antall av produktet som ligger i en handlekurv, men som ikke er bestilt enda.

Antall til godkjenning (under tilpassing) viser det antallet versjoner det jobbes med av produktet. Dette er det antallet av produktet som er i steget "Tilpass".

Innholdsfortegnelse