Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noStatusnivåer!(right){IMAGE-LINK+statusnivaer}! Impleo Web har tretten forskjellige statusnivåer. Alle statusnivåer vises for kunden i ”min profil”. Noen statusnivåer settes automatisk på en ordre av systemet, mens andre statusnivåer settes fra produksjonsklienten. Når en ordre får et nytt statusnivå i porduksjonsklienten er det også mulig å sende kunden beskjed om dette via e-post eller SMS.

Det er kun systemleverandør som kan legge til nye statusnivåer.

Impleo Web er satt opp med følgende statusnivåer.

*Not Approved*
Status som forteller systemet at ordren foreløpig ikke er godkjent. Ordre bestilt av brukere som ikke har rettigheten ”Godkjenner” får denne statusen. Orderen forblir på dette statusnivået inntil orderen blir godkjent av en bruker med rettigheten ”Godkjenner”.

*Approved*
Status som forteller systemet at orderen er godkjent og klar til produksjon

*Recived*
Status som forteller systemet at ordren er mottatt.

*Produced*
Status som forteller systemet at ordren er ferdig produsert.

*Delivered*
Status som forteller systemet at ordren er levert.

*Invoced*
Status som forteller systemet at ordren er fakturert.

*Archived*
Status som forteller systemet at orderen er arkivert.

*Cancelled*
Status som forteller systemet at ordren er kanselert.

*Processing*
Status som forteller systemet at ordren er i produksjon.

*Error*
Status som forteller systemet at en feil har oppstått.

*Rejedted*
Status som forteller systemet at en ordre er avvist. Denne statusen blir satt på en ordre hvis en bruker med rettigheten ”Godkjenner” velger å ikke godkjenne ordren.

*PaymentFail*
Status som forteller systemet at betalingen av en ordre har feilet. Dette gjelder ordre hvor det betales med kort.

*PaymentWait*
Status som forteller systemet at det ventes på å få gjennomført en betaling. Dette gjelder ordre hvor det betales med kort.

Innholdsfortegnelse