Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

enSub categoryWhen it's created a new category the possibility to add or import under the categories will be shown. One should add a subcategory, click the "+ Add subcategory". The information and settings that can be done in a subcategory are exactly the same as in the a category. Add more subcategories, it is easier to use the import functionality. This function is explained in the chapter product import.Underkategori!{IMAGE-LINK+impleo-web-dokumentasjon-side-017-bilde-0003}!

Når det er opprettet en ny kategori vi muligheten for å legge til eller importere underkategorier vises. Skal man legge til en underkategori klikker man på “+ Legg til underkategori”. Opplysningene og instillingene som kan gjøres i en underkategori er nøyaktig de samme som i en kategori.
Skal det legges til flere underkategorier er det enklere å benytte import funksjonaliteten.

Innholdsfortegnelse