Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noTekst med forskjellig størrelse!(right){IMAGE-LINK+pointsize-144}! Standard i Impleo Web er at det velges en fontstørrelse for en variabel i variabelplasseringen, og alle ledetekster til variablen får samme fontstørrelse som variabelen. Ved hjelp av litt koding er det mulig å bruke forskjellige fontstørrelser på ledetekst og variablen. Variabler som fontenstørrelsen kan endres på må være av typen Formatert tekstelt, Formatert tekstfelt (krymp fontstørrelse) eller Formatert flytende teksfelt. Variabelen må også benytte ”Ekstern datakobling”.

Ved hjelp av font tager er det mulig å endre fonten som brukes i et felt. Sett font pointsize lik den størrelsen du vil bruke.

I dette tilfellet vil ledeteksten skrives i fontstørrelse 7, men variablene skrives i fontstørrelsen som er definert for plasseringen.

Innholdsfortegnelse