Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noTekst med forskjellige fonter!(right){IMAGE-LINK+forskjelligefonter-144}! Standard i Impleo Web er at det velges en font for en variabel i variabelplasseringen, og alle ledetekster til variablen får samme font som variabelen. Ved hjelp av litt koding er det mulig å bruke forskjellige fonter på ledetekst og variablen. Variabler som fonten kan endres på må være av typen Formatert tekstelt, Formatert tekstfelt (krymp fontstørrelse) eller Formatert flytende teksfelt. Variabelen må også benytte ”Ekstern datakobling”.

Ved hjelp av font tager er det mulig å endre fonten som brukes i et felt. Sett font face lik den fonten du vil bruke. Fonten som brukes på denne måten må enten være brukt et annet sted i malen, eller så må fonten gjøres tilgjengelig for bruk i formaterte tekstfelt. Det gjøres ved å huke av valget ”Gjør tilgjengelig for formaterte tekstfelt” på fonten.

Innholdsfortegnelse