Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noTilgangsrettigheter!{IMAGE-LINK+tilgangsrettigheter}!

Tilgangsrettigheter viser en liste over de produkttilgangene brukeren har. En bruker kan arve produkttilgang fra firma og avdeling. Tillgangsrettigheter kan også gis rett til en bruker.

*Brukerens produkttilgang (arvet fra firma)*
Viser en liste over de produkttilgangene som er arvet fra firma.

*Brukerens produkttilgang(er)*
Viser en liste over de produkttilgangene som er gitt direkte til brukeren.

*Hent/kopier produkttilgang fra annen bruker*
Det er mulig å kopiere tilgangsrettigheter fra en anne bruker. Dette gjøres ved å søke etter brukeren i nedtrekksmenyen, velge ønsket bruker og klikke på ”Kopier tillganger”.

Innholdsfortegnelse