Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noTilleggsmodulerDet finnes en rekke tillegsmoduler til Impleo Web som kan utvide grunnfuksjonaliteten til systemet.

*Impleo Google Analytics*
Denne tillegsmodulen utvider Impleo Web med muligheten for å knytte en Google Analytics sporingsID til løsningen. Med denne tilleggsmodulen er det mulig å få grundige rapporter om bruken av Impelo Web gjennom Google Analytics.

Google Analytics ID’en registreres i konfigurasjoner.

*Impleo LDAP*
Impleo LDAP modulen gjør det mulig for Impleo Web å gjøre oppslag mot LDAP. LDAP integrasjonen settes opp av systemleverandør.

*Impleo Preflight*
Impleo Preflight modulen gjøre det mulig å kjøre preflight på dokumenter som kundene laster opp til løsningen. Preflight må settes opp av systemleverandør.

*Impleo OfficeConverter*
Impleo OfficeConverter modulen gjør at spesialprodukter kan ta i mot Microsoft Office filer direkte. Uten denne tillegsmodulen vil spesialprodukter bare kunne ta i mot PDF, TIFF, PNG og JPG filer.

*Impleo QR*
Impleo QR modulen gjør det mulig å generere QR koder i Impleo Web. QR kodene genereres automatisk av løsningen.

*Impleo Imaging*

*Impleo PDF-Edit*

*Impleo Payment (NETS)*
Kortbetalingsmodul koblet mot NETS. Det kreves et eget abbonement hos NETS for at denne modulen skal fungere. Integrasjonen mot NETS settes opp av systemleverandør.

*Impleo Payment(DIBS)*
Kortbetalingsbodul koblet mot DIBS. Det kreves et eget abbonement hos DIBS for at denne modulen skal fungere. Integrasjonen mot DIBS settes opp av systemleverandør.

*Impleo StockControl*
Impleo StockControl, lagermodulen, hjelper deg med å holde oversikt over lagerbeholdningen til ulike produkt. Lagermodulen oppdaterer transaksjonene etterhvert som de blir gjennomført, i tillegg til at alle transakasjoner blir loggført. Lagermodulen er tilgjengelig på malbaserte produkter.

*Impleo SMS*
Impleo SMS modulen gjør det mulig å sende SMS meldinger fra systemet når det foretas en statusoppdatering på en ordre.

*Impleo XPIF*

*Impleo Language*

Innholdsfortegnelse