Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noUtvidede referansefelt!{IMAGE-LINK+utvid-ref}!

*Egendefinerte referansefelter for firma.*
I tillegg til standard referansefelt er det mulig å legge til flere referansefelt, det er ingen begrensing i antall egendefinerte referansefelt. Egendefinerte referansefelt gjelder for en og en kunde. Det er ikke mulig å dele egendefinerte referansefelt på flere kunder.

*Navn*
Navnet på det egendefinerte referansefeltet.

*Std.verdi*
Standardverdi for det egendefinerte feltet.

*Str.*
Størrelsen på tekstboksen for det egendefinerte referansefeltet.

*Oblig.*
Valg som styrer om det egendefinerte referansefeltet skal være obligatorisk eller ikke.

Klikk på det grønne pluss ikonet for å legge til et nytt egendefinert referansefelt.

Innholdsfortegnelse