Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noVariabel prisfilVed å opprette en variabel med navnet $pricefilename$ er det mulig å bruke flere prisfiler på samme produkt. Denne variabelen har samme egenskaper som vanlige variabler.

I eksempelet under styres prisen av valget som gjøres i type. Produktet inneholder også en skjult variabel, "$pricefilename$" som oppdateres ut i fra hvilket valg som velges i "Type".

*Variabelen Type*
Type er en variabel av typen nedtreksmeny/dropdown meny, og har følgende datakobling

bc.. list
Uten logo
Med logo

p. Det er selvsagt også mulig å lage datakoblingen med @autolookup@.

p. *Variabelen $pricefilename$*
$pricefilename$ er en skjult variabel av typen tekstfelt på en linje og inneholder følgende datakobling.

bc.. postconcat

Pris_$Impleo_Type$.xlsx

p. Dette gjør at Impleoweb velger enten prisfilen "Pris_Uten logo.xlsx" eller "Pris_Med logo.xlsx"

*Pris uten logo*
!{IMAGE-LINK+variabelpris1}!

p. *Pris med logo*
!{IMAGE-LINK+variabelpris2}!

Innholdsfortegnelse