Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noVariabler – Datakoblinger!{IMAGE-LINK+variablerdatakoblinger1}!

Datakoblinger inneholder to valg, ”Jeg vil koble til ”interne” data”, og ”Jeg vil koble til ”eksterne” data”.

*Jeg vil koble mot ”interne” data*
!{IMAGE-LINK+variablerdatakoblinger}!
Valget ”Jeg vil koble til ”interne” data” gjør det mulig å hente verdier fra alle de forskjellige feltene som er koblet mot den innloggede brukeren. Dette gjør det mulig å hente ut alt fra firmanavnet brukeren er koblet mot til brukernavnet brukeren har. Ved å velge kobling mot interne data vil variabelen bli forhåndsutfylt med det som er lagret i feltet variablen kobles mot.

*Jeg vil koble mot ”eksterne” data*
!{IMAGE-LINK+variablerdatakoblingereskternedata}!
Ved hjelp av koding er det mulig å koble variabler i et malprodukt mot ”eksterne” data som, andre variabler i malen, excel- og CSV filer eller manuelt intastede data.

*Koder i ”eksterne” data*
|_. Kode |_. Beskrivelse |
| postconcat | Brukes for å koble verdier fra flere variabler sammen i en variabel. |
|preconcat | Brukes for å koble verdier fra flere variabler sammen i en variabel. |
|autolookup | Brukes for å lage en nedtrekksmeny fra en excel- eller CSV fil. Denne fuksjonen gjør det mulig å registrere verdier i flere andre variabler basert på det som velges i nedtrekksmenyen. |
| initlookup | Brukes for å hente verdier fra en excel- eller CSV fil initielt når en bruker åpner produktet. |
| list | Brukes for å lage en nedtrekksmeny, denne nedtrekksmenyen kan ikke registrere verdier i andre variabler. |
| Calloff-fromlist | Brukes for å hente en verdi fra en fil, f.eks ISBN nummer, Riktig verdi hentes når produksjonsfilen genereres. Verdien hentes fra bunnen av listen. |
| Increase_fromfile | Brukes for å generere økende nummer, f.eks rapportnummer. Riktig verdi hentes når produksjonsfilen genereres. Kan hentes fra company, department eller category. Eks:
increase_fromfile
company
file:nummer.txt |
| getvalue | Brukes for å hente en verdi fra en annen variabel. |
| calc | Brukes for å kalkulere et regnestykke. "Se eksempel":{TOPIC-LINK+datakobling-calc} |
| ka71| Brukes for betalingsidentifisering spesifisert av NETS. ""Se eksempel":{TOPIC-LINK+datakobling-ka71}" |

Innholdsfortegnelse