Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noVariabler – DynamiskeMed dynamiske variabler har du mulighet til å hente dynamisk informasjon inn i malene du lager.

Følgende dynamiske variabler er definert opp

$br$ = BREAK
$date_now$ = dato (kortversion)
$time_now$ = kl.slett (kortversion)
$month$ = måned (nummer)
$day$ = dag (nummer)
$hour$ = time
$minute$ = minutt
$second$ = sekund
$ticks$ = "ticks = The value of this property represents the number of 100-nanosecond intervals that have elapsed since 12:00:00 midnight, January 1, 0001 (0:00:00 UTC on January 1, 0001, in the Gregorian calendar)"
$companyname$ = firmanavn
$departmentname$ = afdelingsnavn
$username$ = brugernavn
$fullname$ = fullt navn
$firstname$ = fornavn
$lastname$ = efternavn
$title$ = titel
$titlealt$ = titel 2 (alternativ titel)

Innholdsfortegnelse