Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noVariabler – Generelle egenskaper!{IMAGE-LINK+variablergenerelleegenskaper}!

*FeltID*
FeltID er ID nummeret til variabelen, feltet fylles automatisk ut av Impleo Web.

*Administratorkommentarer*
Dette er et komentar felt for registrering av kommentarer som beskriver hva som er gjort med variabelen, eller hva den brukes til. Kommentaren vises kun i dette feltet.

*Prioritet*
Prioritet styrer rekkefølgen variabelene skrives til produksjonsfilen. Variabelen med den laveste prioriteringen plasseres først på produksjonsfilen. På denne måten er det mulig å styre hva som skal være i ”bakgrunnen” og hva som skal være i ”forgrunnen” på produksjonsfilen.

*Navn*
Tekstfelt for registrering av variabelens navn. Dette feltet kan ikke inneholde spesialtegn.

*Ledetekst*
Tekstfelt for registering av variabelens ledetekst. Ledeteksten er det ”variabelnavnet” som vises til brukeren.

*Type variabel*
Felt for registrering av variabelens type. Impleo web inneholder en rekke forskjellige variabel typer som gir mange forskjellige muligheter.

|_. Type variabel |_. Forklaring |
| Tekstfelt (på en linje) | Teksten vises kun på en linje. Tekst som er for lang til å passe i feltet som er satt av til variabelen vil bli kuttet. |
| Tekstfelt (på en linje og kryp fontstørrelse) | Teksten vises kun på en linje. Teksten vil alltid passe i feltet som er satt av til variabelen. Impleo Web vil automatisk bruke en fontstørrelse som gjør at teksten får plass i feltet som er satt av til variabelen. |
| Tekstfelt (på en linje og bruk ’autokerning’) | Teksten vises kun på en linje. Teksten vil alltid passe i feltet som er satt av til variabelen. Impleo Web vil bruke autokerning for å trekke teksten sammen. Font størrelsen beholdes. |
| Tekstfelt på en linje – flytende | Teksten vises kun på en linje. Posisjoneringen til tekstfeltet vil flyte etter andre variabler. Det må også velges flytende posisjonering for plasseringen til variabelen. |
| Numerisk felt (på en linje) | Vises kun på en linje. Feltet kan kun inneholde tall. Impleo Web genererer en feilmelding hvis bruker prøver å registrere noe annet enn tall. |
| Tekstfelt (på flere linjer) | Teksten vises over flere linjer. Antallet linjer defineres av høyden plaseringen til variabelen har. Tekst som er for lang til å passe i feltet som er satt av til variabelen vil bli kuttet. |
| Tekstfelt (på flere linjer og krymp fontstørrelse) | Teksten vises over flere linjer. Antallet linjer defineres av høyden plasseringen til variablen har. Impleo Web vil automatisk bruke en fontstørrelse som gjør at teksten får plass i feltet som er satt av til variabelen. |
| Tekstfelt (på flere linjer – flytende) | Teksten vises over flere linjer. Antallet linjer defineres av høyden plasseringen til variablen har. Posisjoneringen til tekstfeltet vil flyte etter andre variabler. Det må også velges flytende posisjonering for plasseringen til variabelen. |
| Formatert tekstfelt | Teksten kan vises over flere linjer, antallet linjer defineres av høyden plasseringen til variabelen har. Tekstfeltet kan inneholde tekstformaterings tager for å endre teksten. Det er mulig å gi brukeren tillatelse til å bruke bold, italic, underline osv. Disse valgene styres under valget ”Formatering” for variabelen. Tekst som er for lang til å passe i feltet som er satt av til variabelen vil bli kuttet. |
| Formatert tekstfelt (krymp fontstørrelse) | I tillegg til egenskapene for ”Formatert tekstfelt” vil Impleo Web automatisk bruke en fontstørrelse som gjør at teksten får plass i feltet som er satt av til variabelen. |
| Formatert flytende tekstfelt | I tillegg til egenskapene for ”Formatert tekstfelt” vil feltet flyte med forrige felt. Det må også velges flytende posisjonering for plasseringen til variabelen. |
| Nedtrekksmeny | Variabelen vises som en nedtrekksmeny. Innholdet i en nedtrekksmeny legges til i ”Datakoblinger” og ”Jeg vil koble til ”eksterne” data”.
Koblingen gjøres enten med autolookup eller list. Tekst som er for lang til å passe i feltet som er satt av til variabelen vil bli kuttet. |
| Nedtrekksmeny (krymp fontstørrelse) | I tillegg til egenskapene for ”Nedtrekksmeny” vil Impleo Web automatisk bruke en fontstørrelse som gjør at teksten får plass i feltet som er satt av til variabelen. |
| Avkrysningsboks | Variabelen vises som en avkrysningsboks. Variabelen kan brukes til å legge informasjon til en annen variabel ved hjelp av postconcat. Plasseringen vil generere en avkryssningsboks på dokumentet. |
| Bildeliste (fra firmaets filbibliotek) | Nedtrekksmeny med alle bildene og pdf-filene som er lagret i firmaets filbibliotek. Listen kan filtreres ved bruk av ”startpattern” eller ”endpattern” i ”Datakoblinger” -> ”Jeg vil koble til ”eksterne” data”. |
| Bildeliste (fra avdelingens filbibliotek) | Samme funksjonalitet som ”Bildeliste (fra firmaets filbibliotek)”, men koblingen er mot avdelingens filbibliotek. |
| Bildeliste (fra brukerens filbibliotek) | Samme funksjonalitet som ”Bildeliste (fra firmaets filbibliotek)”, men koblingen er mot brukerens filbibliotek. |
| Bildeliste (fra kategoriens filbibliotek) |Samme funksjonalitet som ”Bildeliste (fra firmaets filbibliotek)”, men koblingen er mot kategoriens filbibliotek. |
| Bildeliste (brukerens egne sesjonsopplastede) | Nedtrekksmeny med brukerens egne opplastede bilder. Bildene er kun tilgjengelig så lenge sesjonen er aktiv. |
| Bildeliste (brukerens egne permanent opplastede) | Nedtrekksmeny med brukerens egne opplastede bilder. Bildene lagres i Impleo Web. |
| Bilde knyttet kun til dette feltet | Bildefelt for opplasting av et bilde. |
| Bilde (ekstern lokasjon) | Bildefelt for kobling mot et bilde som ligger lagret på en ekstern lokasjon. Koblingen settes opp av systemleverandør. |
| Vedlegg | Vedlegg til produksjonsfilen, kan f.eks være en adresseliste. |
| Tilleggsside (eksternt pdf-dokument) | Tilleggsside til maldokumentet. Koblingen settes opp av systemleverandør. |
| Tilleggsdokumentliste (fra firmaets filbibliotek) | Nedtrekksmeny med alle pdf-filene som er lagret i firmaets fibibliotek. Variablen brukes for å legge statiske sider til maldokumentet. Listen kan filtreres ved bruk av ”startpattern” eller ”endpattern” i ”Datakoblinger” -> ”Jeg vil koble til ”eksterne” data”. |
| Tilleggsdokumentliste (fra avdelingens filbibliotek) | Samme funksjonalitet som ”Tillegsside (fra firmaets filbibliotek)”, men listen kobles mot avdelingens filbibliotek. |
|Strekkode | Variabel for generering av forskjellige strekkoder. Strekkoden genereres ut i fra variabelens innhold. |
| Strekkode QRCode | Variabel for generering av QR kode med hvit bakgrunn. QR koden genereres ut i fra variabelens innhold. |
| Strekkode QRCode – transparent) | Variabel for generering av QR kode med transparent bakgrunn. QR koden genereres ut i fra variabelens innhold. |
| Strekkode QRCode (VCard – Autogenerert) | Variabel for automatisk generering av VCard med hvit bakgrunn. Variablene det automatisk genereres et Vcard fra er org (Organisation), name, title, phoneprefix, mobile, workphone, email og web. |
| Strekkode QRCode (VCard – Autogenerert) – transparent | Sammen funksjonalitet som ” Strekkode QRCode (VCard – Autogenerert)”, men med transparent bakgrunn. |
| Strekkode QRCode (MECard – Autogenerert) | Variabel for automatiks generering av MECard med hvit bakgrunn. Variablene det automatisk genereres et MECard fra er name og phone. |
| Strekkode QRCode (MECard – Autogenerert) – transparent | Samme funksjonalitet som ”Strekkode QRCode (MECard – Autogenerert)”, men med transparent bakgrunn |

*Standardverdi*
Felt for registreing av variabelens standardverdi. Det kan være alt fra et standard bilde til en standard tekst, avhengig av variabelens type. Det er også mulig å koble mot andre variabler ved bruk av de samme kodene som kan brukes i en datakobling. Det som registreres i standardverdi vil være utfylt i malproduktet når produktet åpnes. Hvis variabelen er synlig kan bruker endre verdien som er registrert i feltet.

Innholdsfortegnelse