Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noVariabler – Gruppering!{IMAGE-LINK+variablergruppering}!

Ved å gruppere variabler oppnår man at en gruppe variabler kan trekkes sammen når de fylles ut. På denne måten ungås det det at produktet inneholder tomme linjer.
!(right){IMAGE-LINK+variablergrupperinggruppert}!
Variabelen er gruppert
Valg som styrer om en variabel er gruppert eller ikke. Når det velges at en variabel er gruppert vises to nye valg.

Variabelen er en startnode for gruppering
Valg som styrer om en variabel er startnode for en gruppering. Startnode for gruppering er startpunktet for en gruppering av variabler.

Nedtrekksmeny
Nedtrekksmenyen inneholder alle variabler i produktet. I nedtreksmenyen velges den variabelen du vil flytte ned til plasseringen for denne variablen hvis brukeren ikke registrerer en verdi i variabelen.

p(banner important). Merk:
Når det velges variabler som skal grupperes og flyttes, er det mulig å lage en loop som gjør at Impleoweb henger seg. Man må derfor være nøye når variabler velges og kontrollere at en variabel ikke er valgt flere ganger.

Innholdsfortegnelse