Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noVariabler i mail filerh3. forgotpass.html

|_. Variabel |_. Forklaring |
| $impleourl$ | Variabel som inneholder løsningens url. |
| $date$ | Variabel som inneholder dagens dato. |
| $username$ | Variabel som inneholder brukernavn. |
| $password$ | Variabel som inneholder passord. |

h3. globalfeedback.html

|_. Variabel |_. Forklaring |
| $impleourl$ | Variabel som inneholder løsningens url. |
| $date$ | Variabel som inneholder dagens dato. |
| $username$ | Variabel som inneholder brukernavn. |
| $companyname$ | Variabel som inneholder firmanavnet. |
| $feedbackpage$ | Variabel som inneholder informasjon om hvilken side tilbakemeldingen ble sendt fra. |
| $contactperson$ | Variabel som inneholder kontaktperson. |
| $contactemail$ | Variabel som inneholder epostadressen til kontaktpersonen. |
| $message$ | Variabel som inneholder tilbakemeldingen. |

h3. newuser.html

|_. Variabel |_. Forklaring |
| $impleourl$ | Variabel som inneholder løsningens url. |
| $date$ | Variabel som inneholder dagens dato. |
| $fullname$ | Variabel som inneholder brukerens fulle navn. |
| $username$ | Variabel som inneholder brukernavn. |
| $password$ | Variabel som inneholder passordet. |
| $directloginurl$ | Variabel som inneholder login url. |

h3. newuser-remind.html

|_. Variabel |_. Forklaring |
| $impleourl$ | Variabel som inneholder løsningens url. |
| $date$ | Variabel som inneholder dagens dato. |
| $fullname$ | Variabel som inneholder brukerens fulle navn. |
| $username$ | Variabel som inneholder brukernavn. |
| $password$ | Variabel som inneholder passordet. |
| $directloginurl$ | Variabel som inneholder login url. |

h3. notif_projmgr.html

|_. Variabel |_. Forklaring |
| $impleourl$ | Variabel som inneholder løsningens url. |
| $orderdate$ | Variabel som inneholder ordredato. |
| $fullname$ | Variabal som inneholder brukerens fulle navn. |
| $companyname$ | Variabel som inneholder firmanavn. |
| $orderno$ | Variabel som inneholder ordrenummeret. |
| $orderlines$ | Variabel som inneholder ordrelinjene. |
| $totalprice$ | Variabel som inneholder totalpris for orderen. |
| $prod_url$ | Variabel som inneholder url til produksjonsfiler. |
| $reflead$ | Variabel som inneholder referansens ledetekst. |
| $orderref$ | Variabel som inneholder ordrereferansen. |
| $ordercomment$ | Variabel som inneholder ordrekommentar. |
| $contactperson$ | Variabel som inneholder kontaktperson for orderen. |
| $contactphone$ | Variabel som inneholder telefonnummer til kontakpersonen for odreren. |
| $contactemail$ | Variabel som inneholder e-postadressen til kontaktpersonen for orderen. |
| $invoiceref$ | Variabel som inneholder fakturareferansen. |
| $invoiceadr$ | Variabel som inneholder fakturaadressen. |
| $companyextdata1$ | Variabel som inneholder extdata fra firma. |
| $companyextdata2$ | Variabel som inneholder extdata fra firma. |
| $companyextdata3$ | Variabel som inneholder extdata fra firma. |
| $companyextdata4$ | Variabel som inneholder extdata fra firma. |
| $departmentextdata1$ | Variabel som inneholder extdata fra avdeling. |
| $departmentextdata2$ | Variabel som inneholder extdata fra avdeling. |
| $departmentextdata3$ | Variabel som inneholder extdata fra avdeling. |
| $departmentextdata4$ | Variabel som inneholder extdata fra avdeling. |

h3. orderaproval.html

|_. Variabel |_. Forklaring |
| $impleourl$ | Variabel som inneholder løsningens url. |
| $orderdate$ | Variabel som inneholder ordredato. |
| $fullname$ | Variabal som inneholder brukerens fulle navn. |
| $companyname$ | Variabel som inneholder firmanavn. |
| $orderno$ | Variabel som inneholder ordrenummeret. |
| $orderlines$ | Variabel som inneholder ordrelinjene. |
| $totalprice$ | Variabel som inneholder totalpris for orderen. |
| $reflead$ | Variabel som inneholder referansens ledetekst. |
| $orderref$ | Variabel som inneholder ordrereferansen. |
| $ordercomment$ | Variabel som inneholder ordrekommentar. |
| $contactperson$ | Variabel som inneholder kontaktperson for orderen. |
| $contactphone$ | Variabel som inneholder telefonnummer til kontakpersonen for odreren. |
| $contactemail$ | Variabel som inneholder e-postadressen til kontaktpersonen for orderen. |
| $deliverymethod$ | Variabel som inneholder valgt frakt. |
| $deliveryadr$ | Variabel som inneholder leveringsadressen. |
| $invoiceadr$ | Variabel som inneholder fakturaadressen. |

h3. orderapproved.html

|_. Variabel |_. Forklaring |
| $impleourl$ | Variabel som inneholder løsningens url. |
| $orderdate$ | Variabel som inneholder ordredato. |
| $fullname$ | Variabal som inneholder brukerens fulle navn. |
| $companyname$ | Variabel som inneholder firmanavn. |
| $orderno$ | Variabel som inneholder ordrenummeret. |
| $orderlines$ | Variabel som inneholder ordrelinjene. |
| $totalprice$ | Variabel som inneholder totalpris for orderen. |
| $reflead$ | Variabel som inneholder referansens ledetekst. |
| $orderref$ | Variabel som inneholder ordrereferansen. |
| $customrefs$ | Variabel som inneholder utvidede referansefelt. |
| $ordercomment$ | Variabel som inneholder ordrekommentar. |
| $contactperson$ | Variabel som inneholder kontaktperson for orderen. |
| $contactphone$ | Variabel som inneholder telefonnummer til kontakpersonen for odreren. |
| $contactemail$ | Variabel som inneholder e-postadressen til kontaktpersonen for orderen. |
| $deliverydate$ | Variabel som inneholder ønsket leveringsdato. |
| $deliverylocation$ | Variabel som inneholder leveringssted. |
| $deliverymethod$ | Variabel som inneholder valgt frakt. |
| $deliveryadr$ | Variabel som inneholder leveringsadressen. |
| $paymentinfo$ | Variabel som inneholder betalingsinformasjon. |
| $invoiceref$ | Variabel som inneholder fakturareferansen. |
| $invoiceadr$ | Variabel som inneholder fakturaadressen. |
| $approvalmessage$ | Variabel som inneholder kommentar fra godkjenner. |

h3. orderconf.html

|_. Variabel |_. Forklaring |
| $impleourl$ | Variabel som inneholder løsningens url. |
| $orderdate$ | Variabel som inneholder ordredato. |
| $fullname$ | Variabal som inneholder brukerens fulle navn. |
| $companyname$ | Variabel som inneholder firmanavn. |
| $orderno$ | Variabel som inneholder ordrenummeret. |
| $detailedorderlines$ | Variabel som inneholder detaljerte ordrelinjer. |
| $totalprice$ | Variabel som inneholder totalpris for orderen. |
| $preview_url$ | Variabel som inneholder url til korrekturfil. |
| $reflead$ | Variabel som inneholder referansens ledetekst. |
| $orderref$ | Variabel som inneholder ordrereferansen. |
| $customrefs$ | Variabel som inneholder utvidede referansefelt. |
| $ordercomment$ | Variabel som inneholder ordrekommentar. |
| $contactperson$ | Variabel som inneholder kontaktperson for orderen. |
| $contactphone$ | Variabel som inneholder telefonnummer til kontakpersonen for odreren. |
| $contactemail$ | Variabel som inneholder e-postadressen til kontaktpersonen for orderen. |
| $reqdeliverydate$ | Variabel som inneholder ønsket leveringsdato. |
| $reqdeliverytime$ | Variabel som inneholder ønsket leveringstidspunkt. |
| $deliverylocation$ | Variabel som inneholder leveringssted. |
| $deliverymethod$ | Variabel som inneholder valgt frakt. |
| $deliveryadr$ | Variabel som inneholder leveringsadressen. |
| $paymentinfo$ | Variabel som inneholder betalingsinformasjon. |
| $invoiceref$ | Variabel som inneholder fakturareferansen. |
| $invoiceadr$ | Variabel som inneholder fakturaadressen. |
| $companyextdata1$ | Variabel som inneholder extdata1 fra firma. |
| $companyextdata2$ | Variabel som inneholder extdata2 fra firma. |
| $companyextdata3$ | Variabel som inneholder extdata3 fra firma. |
| $companyextdata4$ | Variabel som inneholder extdata4 fra firma. |
| $departmentextdata1$ | Variabel som inneholder extdata1 fra avdeling. |
| $departmentextdata2$ | Variabel som inneholder extdata2 fra avdeling. |
| $departmentextdata3$ | Variabel som inneholder extdata3 fra avdeling. |
| $departmentextdata4$ | Variabel som inneholder extdata4 fra avdeling. |

h3. orderrejected.html

|_. Variabel |_. Forklaring |
| $impleourl$ | Variabel som inneholder løsningens url. |
| $orderdate$ | Variabel som inneholder ordredato. |
| $fullname$ | Variabal som inneholder brukerens fulle navn. |
| $companyname$ | Variabel som inneholder firmanavn. |
| $orderno$ | Variabel som inneholder ordrenummeret. |
| $orderlines$ | Variabel som inneholder ordrelinjene. |
| $totalprice$ | Variabel som inneholder totalpris for orderen. |
| $reflead$ | Variabel som inneholder referansens ledetekst. |
| $orderref$ | Variabel som inneholder ordrereferansen. |
| $customrefs$ | Variabel som inneholder utvidede referansefelt. |
| $ordercomment$ | Variabel som inneholder ordrekommentar. |
| $contactperson$ | Variabel som inneholder kontaktperson for orderen. |
| $contactphone$ | Variabel som inneholder telefonnummer til kontakpersonen for odreren. |
| $contactemail$ | Variabel som inneholder e-postadressen til kontaktpersonen for orderen. |
| $deliverydate$ | Variabel som inneholder leveringsdato. |
| $deliverylocation$ | Variabel som inneholder leveringssted. |
| $deliverymethod$ | Variabel som inneholder valgt frakt. |
| $deliveryadr$ | Variabel som inneholder leveringsadressen. |
| $paymentinfo$ | Variabel som inneholder betalingsinformasjon. |
| $invoiceref$ | Variabel som inneholder fakturareferansen. |
| $invoiceadr$ | Variabel som inneholder fakturaadressen. |
| $approvalmessage$ | Variabel som inneholder kommentar fra godkjenner. |

h3. prod_custom.html

|_. Variabel |_. Forklaring |
| $impleourl$ | Variabel som inneholder løsningens url. |
| $orderdate$ | Variabel som inneholder ordredato. |
| $fullname$ | Variabal som inneholder brukerens fulle navn. |
| $companyname$ | Variabel som inneholder firmanavn. |
| $orderno$ | Variabel som inneholder ordrenummeret. |
| $product$ | Variabel som innehnolder produktnavnet. |
| $extitemno$ | Variabel som inneholder eksternt varenummer. |
| $quantity$ | Variabel som inneholder antall. |
| $pagecount$ | Variabel som inneholder sideantall. |
| $orderlines$ | Variabel som inneholder ordrelinjene. |
| $reflead$ | Variabel som inneholder referansens ledetekst. |
| $orderref$ | Variabel som inneholder ordrereferansen. |
| $customrefs$ | Variabel som inneholder utvidede referansefelt. |
| $ordercomment$ | Variabel som inneholder ordrekommentar. |
| $contactperson$ | Variabel som inneholder kontaktperson for orderen. |
| $contactphone$ | Variabel som inneholder telefonnummer til kontakpersonen for odreren. |
| $contactemail$ | Variabel som inneholder e-postadressen til kontaktpersonen for orderen. |
| $deliverydate$ | Variabel som inneholder leveringsdato. |
| $deliverylocation$ | Variabel som inneholder leveringssted. |
| $deliverymethod$ | Variabel som inneholder valgt frakt. |
| $deliveryadr$ | Variabel som inneholder leveringsadressen. |
| $invoiceref$ | Variabel som inneholder fakturareferansen. |
| $invoiceadr$ | Variabel som inneholder fakturaadressen. |
| $companyextdata1$ | Variabel som inneholder extdata1 fra firma. |
| $companyextdata2$ | Variabel som inneholder extdata2 fra firma. |
| $companyextdata3$ | Variabel som inneholder extdata3 fra firma. |
| $companyextdata4$ | Variabel som inneholder extdata4 fra firma. |
| $departmentextdata1$ | Variabel som inneholder extdata1 fra avdeling. |
| $departmentextdata2$ | Variabel som inneholder extdata2 fra avdeling. |
| $departmentextdata3$ | Variabel som inneholder extdata3 fra avdeling. |
| $departmentextdata4$ | Variabel som inneholder extdata4 fra avdeling. |

h3. prod_std.html

|_. Variabel |_. Forklaring |
| $impleourl$ | Variabel som inneholder løsningens url. |
| $orderdate$ | Variabel som inneholder ordredato. |
| $fullname$ | Variabal som inneholder brukerens fulle navn. |
| $companyname$ | Variabel som inneholder firmanavn. |
| $orderno$ | Variabel som inneholder ordrenummeret. |
| $ident$ | Variabel som inneholder ordreidentifikator. |
| $product$ | Variabel som innehnolder produktnavnet. |
| $extitemno$ | Variabel som inneholder eksternt varenummer. |
| $quantity$ | Variabel som inneholder antall. |
| $pagecount$ | Variabel som inneholder sideantall. |
| $productiondescription$ | Variabel som inneholder produksjonsbeskrivelse. |
| $productionselections$ | Variabel som inneholder produksjonsvalg. |
| $orderlinecomment$ | Variabel som inneholder ordrelinjekommentar. |
| $preview_url$ | Variabel som inneholder url til korrekturfil. |
| $prod_url$ | Variabel som inneholder url til produksjonsfil. |
| $postprod_url$ | Variabel som inneholder url til permanent link for Impleo Flip page. |
| $attachment_urls$ | Variabel som inneholder url til vedlegg. |
| $reflead$ | Variabel som inneholder referansens ledetekst. |
| $orderref$ | Variabel som inneholder ordrereferansen. |
| $customref$ | Variabel som inneholder kunderefferanse. |
| $ordercomment$ | Variabel som inneholder ordrekommentar. |
| $contactperson$ | Variabel som inneholder kontaktperson for orderen. |
| $contactphone$ | Variabel som inneholder telefonnummer til kontakpersonen for odreren. |
| $contactemail$ | Variabel som inneholder e-postadressen til kontaktpersonen for orderen. |
| $deliverydate$ | Variabel som inneholder leveringsdato. |
| $deliverylocation$ | Variabel som inneholder leveringssted. |
| $deliverymethod$ | Variabel som inneholder valgt frakt. |
| $deliveryadr$ | Variabel som inneholder leveringsadressen. |
| $invoiceref$ | Variabel som inneholder fakturareferansen. |
| $invoiceadr$ | Variabel som inneholder fakturaadressen. |
| $companyextdata1$ | Variabel som inneholder extdata1 fra firma. |
| $companyextdata2$ | Variabel som inneholder extdata2 fra firma. |
| $companyextdata3$ | Variabel som inneholder extdata3 fra firma. |
| $companyextdata4$ | Variabel som inneholder extdata4 fra firma. |
| $departmentextdata1$ | Variabel som inneholder extdata1 fra avdeling. |
| $departmentextdata2$ | Variabel som inneholder extdata2 fra avdeling. |
| $departmentextdata3$ | Variabel som inneholder extdata3 fra avdeling. |
| $departmentextdata4$ | Variabel som inneholder extdata4 fra avdeling. |

h3. reminduser.html

|_. Variabel |_. Forklaring |
| $impleourl$ | Variabel som inneholder løsningens url. |
| $date$ | Variabel som inneholder dagens dato. |
| $username$ | Variabel som inneholder brukernavn. |
| $password$ | Variabel som inneholder passord. |
| $directurl$ | Variabael som inneholder url til løsningen. |

h3. resetpw.html

|_. Variabel |_. Forklaring |
| $impleourl$ | Variabel som inneholder løsningens url. |
| $date$ | Variabel som inneholder dagens dato. |
| $username$ | Variabel som inneholder brukernavn. |
| $directurl$ | Variabael som inneholder url til løsningen hvor bruker kan registrere nytt passord. |

h3. stockempty.html

|_. Variabel |_. Forklaring |
| $impleourl$ | Variabel som inneholder løsningens url. |
| $date$ | Variabel som inneholder dagens dato. |
| $templatename$ | Variabel som inneholder produktnavnet. |
| $currentstock$ | Variabel som inneholder antall på lager. |
| $extitemnr$ | Variabel som inneholder eksternt varenummer. |
| $product$ | Variabel som inneholder produkt navnet. |
| $productalias$ | Variabel som inneholder produkt aliaset. |
| $isbn$ | Variabel som inneholder ISBN-nummer |
| $issn$ | Variabel som inneholder ISSN-nummer |
| $extdata1$ | Variabel som inneholder Ekstra data 1 |
| $extdata2$ | Variabel som inneholder Ekstra data 2 |
| $extdata3$ | Variabel som inneholder Ekstra data 3 |
| $extdata4$ | Variabel som inneholder Ekstra data 4 |

h3. stocklimit.html

|_. Variabel |_. Forklaring |
| $impleourl$ | Variabel som inneholder løsningens url. |
| $date$ | Variabel som inneholder dagens dato. |
| $templatename$ | Variabel som inneholder produktnavnet. |
| $stocklimit$ | Variabel som inneholder grensenivået for å sende varslingsmail til lageransvarlig. |
| $currentstock$ | Variabel som inneholder antall på lager. |
| $extitemnr$ | Variabel som inneholder eksternt varenummer. |
| $product$ | Variabel som inneholder produkt navnet. |
| $productalias$ | Variabel som inneholder produkt aliaset. |
| $isbn$ | Variabel som inneholder ISBN-nummer |
| $issn$ | Variabel som inneholder ISSN-nummer |
| $extdata1$ | Variabel som inneholder Ekstra data 1 |
| $extdata2$ | Variabel som inneholder Ekstra data 2 |
| $extdata3$ | Variabel som inneholder Ekstra data 3 |
| $extdata4$ | Variabel som inneholder Ekstra data 4 |

Innholdsfortegnelse