Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noVariabler – Praktisk bruk av grupperingGruppering brukes for å samle en gruppe variabler. På denne måten er det mulig å trekke sammen variabler i et produkt. Ved bruk av gruppering kan man trekke sammen f.eks. variablene Telefon, Mobil, Direkte telefon og E-post slik at det ikke blir noen tomme linjer hvis en eller flere av variablene ikke utfylles.

Det er også mulig å bruke gruppering sammen med flytende possisjonering. I utgangspunktet kan det virke som om det er unødvendig med gruppering av flytende variabler i og med at en flytende variabel alltid vil legge seg under foregående variabel, og man vil tilsynelatende oppnå den samme effekten som ved gruppering.

Innholdsfortegnelse