Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noVis statusnivåer i produksjonsklienten!(right){IMAGE-LINK+velgstatusniva}! Når Impleo Web leveres er det ingen statusnivåer som vises produksjonsklienten. Dette må settes opp i hvert enkelt tilfelle.

For å endre på innstillingene for et statusnivå velges statusnivået i ordrestatusnedtreksmenyen.

!(right){IMAGE-LINK+innstillingerstatusniva1}! Etter å ha valgt et statusnivå vises skjermbildet ”Innstillinger for statusnivå”

*StatusID*
Felt for registrering av statusnivåets ID i Impleo Web. Feltet fylles ut automatisk

*Systemnavn for status*
Felt for registreing av statusnivåets systemnavn. Denne verdien skal ikke endres

*Navn på status i ”min profil”*
Felt for registrering av statusnivåets visningsnavn i ”min profil”. Hvis feltet ikke utfylles vil systemet hente navnet på statusnivået ut i fra de forskjellige språkfilene i Impleo Web.

*Vis denne statusen i produksjonsklienten*
Valg som styrer om statusnivået skal vises i produksjonsklienten eller ikke. Når dette valget velges vises det flere innstillinger for statusnivå

*Navn på status i produksjonsklienten*
Felt for registrering av statusnivåets navn i produksjonsklienten. Dette feltet styres ikke av noen språkfiler og må derfor fylles ut for at statusnivået skal vises med et navn i produksjonsklienten.

*Meldingstekst for statusoppdatert (epost)*
Felt for registrering av meldingsteksten som sendes fra systemet når en ordre får dette statusnivået. Hvis det ikke registreres noe i feltet vil ikke systemet sende ut e-post når en ordre får dette statusnivået.

*Meldingstekst for statusoppdatdert (sms)*
Felt for registrering av meldingsteksten som sendes fra systemet når en ordre får dette statusnivået. Hvis det ikke registreres noe i feltet vil ikke systemet sende ut e-post når en ordre får dette statusnivået. Tillegsmodulen ImpleoSMS må være innstallert for at systemet skal sende ut SMS meldinger.

!{IMAGE-LINK+innstillingerstatusniva}!

Innholdsfortegnelse